top of page
charlie logo.png

Charlie "Elvis" Granehed

Elvis Presley föddes den 8 januari 1935 och avled den 16 augusti 1977, 42 år gammal. Han gjorde sin första kommersiella skivinspelning i juli 1954. Detta i en inspelningsstudio i Memphis. Hans sista studioinspelningar gjorde han i sitt hem Graceland i Memphis i slutet av oktober 1976. Under 70-talet, då Elvis mest befann sig på turné, spelades hans konserter in för att sedermera ges ut som album och det sista tillfället detta gjordes var Rapid City, Omaha i slutet av juni 1977. Under karriärens gång toppade Elvis singelplattor den amerikanska Billboardlistan 27 gånger. Han medverkade i 33 filmer och mellan åren 1969 – 77 gjorde Elvis över 1 100 konserter. Dock aldrig någon utanför USA:s gränser.

Att idag sätta en tillförlitlig siffra på antalet album som sålts med Elvis Presleys inspelningar över världen är närmast omöjligt eftersom materialet packats om otaliga gånger. Men antalet anses överskrida en miljard.

Så Charlie Granehed har aldrig behövt känna någon brist på låtmaterial i sin hyllningsshow ”Sounds Like Elvis”. En föreställning som han framträtt med i närmare 30 år. Charlie är inte heller en av de här klassiska Elvis-imitatörerna utan han arbetar med låtmaterial från förebildens hela karriär. Något som innebär låtmaterial från inspelningar gjorda i The SUN Studios på 50-talet via The RCA Studios under 60-talet till The American och Stax Studios under 70-talets första halva.

Charlie Granehed arbetar tillsammans med ett tight kompband komplett med blåssektion. En föreställning som ger Elvis Presleys repertoar all rättvisa.

Vid pennan

Lennart Wrigholm

bottom of page